Make your own free website on Tripod.com

กำหนดการจัดงาน
ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ

วันที่ 16 มกราคม 2544 (วันที่ 23 เดือน 12 ของจีน)

เวลา 17.00 น. คณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เย็น พร้อมกันที่ศาลเจ้าชั่วคราว บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งสองศาล

วันที่ 17 มกราคม 2544 (วันที่ 24 เดือน 12 ของจีน)

                  เวลา 7.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เช้า

                    เวลา 9.00 น. คณะกรรมการทำการอัญเชิญ องค์เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ และกระถางธูปจากศาลเจ้าหน้าผา และศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ มาไว้ที่ศาลเจ้าชั่วคราวทั้งสองศาล 

วันที่ 24 มกราคม 2544 (วันที่ 1 เดือน 1 ของจีน)

เวลา 20.30 น. คณะกรรมการเชิญแขกผู้มีเกียรติมารับประทานอาหารค่ำ และทำการประมูลของวัตถุมงคลต่างๆของเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ที่ข้างศาลธนาคารกรุงไทยจำกัด

วันศุกร์ที่  26 มกราคม 2544 (วันที่ 3 เดือน 1 ของจีน)

                    เวลา 18.00 น. ขบวนแห่งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ( แห่กลางคืน”ชิวซา”) ในเมือง

วันเสร์ที่  27 มกราคม 2544 (วันที่ 4 เดือน 1 ของจีน)

                    เวลา 6.00 น. ขบวนแห่งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ  (แห่กลางวัน”ชิวสี่”) ในเมืองตลอดทั้งวัน

วันที่ 29 มกราคม 2544 (วันที่ 6 เดือน 1 ของจีน)

เวลา 7.00 น. คณะกรรมการทำการอัญเชิญ องค์เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ และกระถางธูปจากศาลเจ้าชั่วคราวทั้งสองศาลกลับไปยังศาลเจ้าหน้าผา และศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์