Make your own free website on Tripod.com

ข่าวประกาศ
และกิจกรรมที่น่าสนใจ

นครสวรรค์ร่วมใจ
"
ประดับโคมไฟกันทั้งเมือง"

ตรุษจีนปีนี้เมืองนครสวรรค์จะสว่างไสวไปด้วยการประดับโคมไฟมังกร(เต็งลั้ง)กันทั้งเมือง ทุกผู้คนและผู้มาเยือนจะประทับใจและซึมซับบรรยากาศ แห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ ที่ถือว่าเป็นงานประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมานาน และมีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ที่สุด

ด้วยความพร้อมใจและศรัทธาของท่าน เราจะร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม ในการสร้างเอกลักษณ์ด้วยการประดับโคมไฟมังกรทั้งที่บ้าน บริษัท และร้านค้าทุกแห่ง เพื่อให้งานประเพณีของเราได้รับการสืบทอด และเป็นที่ประจักษ์ถึงความศรัทธา ความรักสามัคคี ให้สมดังที่ได้เป็นคำขวัญประจำจังหวัด

นครสวรรค์:“ เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบรระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ “

โคมไฟมังกร หรือ เต็งลั้ง เป็นโคมไฟสีแดงที่สวยงามด้วยรูปมังกร ซึ่งเป็นการฉลองปีมังกรทอง-ธาตุทอง(นับเป็นปีมังกรทองธาตุทองทุกรอบ 60 ปี) โคมไฟทุกดวงจะได้เข้าพิธีพุทธาภิเษก ณ ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่หน้าผา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2543 จึงเป็นมหามงคลอย่างยิ่ง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการจัดงานเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ (2543-2544) จึงขอความร่วมมือ และความศรัทธาของท่าน ได้พร้อมใจกันสั่งจองและประดับโคมไฟมังกร โดยการกำหนดใน ราคาที่ท่านสามารถมีส่วนร่วมได้ กันทุกท่าน(รวมติดตั้งอุปกรณ์หลอดไฟ และสายไฟฟรีทั้งชุด)

โคมไฟมังกร(เต็งลั้ง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16” ราคาคู่ละ 999 บาท

โคมไฟมังกร(เต็งลั้ง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20” ราคาคู่ละ 1,999 บาท 

การสั่งจองโคมไฟมังกร และองค์เจ้าพ่อ-เจ่าแม่ ปากน้ำโพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะทำการส่งมอบตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2543 เป็นต้นไป โทรสั่งจอง หรือสั่งจองและชมตัวอย่างได้ที่คณะกรรมการจัดงานเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ (2543-2544) และสถานที่ต่อไปนี้

ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่หน้าผา ถนนโกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 213614

วงศ์ลีภัณฑ (ซอยวิทยาลัยภาคกลาง) 903/7-10 ถ.มหาเทพ ต.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 221880 FAX(056) 334148

ปรีชายนต (ตรงข้ามห้องสมุดประชาชน) 194 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 222026 FAX(056) 222343

โชว์รูมรถยนต์แดวู (บริษัท ปากน้ำโพแอคคอร์ด จำกัด) 816/30 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 227550 FAX(056) 907011