ประมวลภาพ...งานประเพณีแห่  คลิ๊กที่นี่
พูดถึงบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนของชาวเมืองนครสวรรค์เมื่อใกล้จะถึงวันตรุษจีนชาวบ้านร้านค้า เกือบทุกครัวเรือนจะทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ทั้งการเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลหยากไย่แมงมุมรวมถึงการ ทาสีประตูอาคารหรือหน้าร้านใหม่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้บ้านเมืองสะอาดตาและทำให้เกิดความสดใส ขึ้นทั้งเมืองในช่วงระยะเวลานี้บรรดาร้านค้าก็จะซื้อ"เต็งลั้ง"(โคมไฟสีแดง)หนึ่งคู่จากคณะกรรมการจัด งานที่ปลุกเสกแล้วมาประดับไว้หน้าร้านค้าติดไฟสว่างไสวไปทั่วทั้งเมืองบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีน แบบนี้พอใครผ่านไปมาก็จะทราบทันทีว่าเมืองนี้คงจะมีการเฉลิมฉลองใหญ่และในระหว่างนี้คณะกรรม การจัดงานเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ(งานตรุษจีนประจำปี)ก็จะอัญเชิญเทพเจ้าฯสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาตั้ง เป็นศาลเจ้าชั่วคราวไว้ที่บริเวณถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยา(บริเวณจุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา)ผู้คนทั้งชาว ไทยและชาวจีนก็จะเริ่มมาไหว้สักการะทุกวันตลอดงานเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตัวและครอบครัว บางคนเห็นศาลเจ้าเหล่านี้แล้วอยากเข้าไปไหว้เจ้าแต่กลัวจะทำไม่ถูกวิธีซึ่งอันที่จริงการไหว้เจ้าขอเพียง มีความรู้สึกที่ดีก็จะบรรลุผลที่จะทำเพื่อให้จิตใจสงบมีความคิดคำนึงถึงแต่สิ่งดีๆท่านก็จะได้"ความเป็น มงคล" แก่ตัวท่านแล้ว การไหว้เจ้านั้นเดี๋ยวนี้ผู้จัดงานก็ได้เขียนป้ายแนะนำการไหว้เจ้าให้ที่หน้าศาลเจ้า

การไหว้เจ้า
การจุดเทียน
เทียน 1 คู่ จุดบูชาเทพยดาฟ้าดินจัดตั้งอยู่กลางแจ้งหน้าศาลเจ้า เทียน 1 คู่ จุดบูชาเทพเจ้าในศาลเจ้า
การจุดธูป
1.ไหว้เทพยดาฟ้าดินจัดตั้งอยู่กลางแจ้งหน้าศาลเจ้า   มีกระถางธูปอยู่3กระถางปักธูปกระถางละ3ดอก 2.ไหว้เทพเจ้าในศาลเจ้าไหว้เทพประธานที่อยู่กึ่ง   กลางก่อนแล้วไหว้เทพอยู่เบื้องซ้ายของเทพประ   ธานและขวาตามลำดับมีกระถางธูปตามองค์เทพ   ปักธูปกระถางละ 3 ดอก
3.ไหว้พระภูมิเจ้าที่ศาลเจ้าซึ่งตั้งอยู่มุมบนพื้นในศาล   ปักธูปกระถางเดียว 5 ดอก
4.ไหว้เทพผู้อารักขาประตูทางเข้าศาลเจ้าธูปจำนวน2   ดอกนำไปปักตรงประตูทางเข้าด้านซ้ายและด้านขวา
วันจ่าย คือวันที่จะทำการซื้อของไหว้จำพวก เป็ด ไก่ หมู ผลไม้และของใช้ต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับไหว้ในพิธีต่าง ๆ ในช่วงตรุษจีนสาเหตุเพราะว่าถ้าถึงวันตรุษจีนแล้วบรรดา ร้านค้าก็จะทำการปิดกิจการชั่วคราวทำให้หาซื้อข้าวของ ลำบากวันจ่ายจะตรงกับวันก่อนสิ้นปีหนึ่งวัน

วันไหว้ คือวันที่ทำพิธีไหว้ ซึ่งจะไหว้ในวันสิ้นปี เริ่มจาก ในตอนเช้าจะทำการไหว้เทพยดาฟ้าดินและไหว้เจ้าที่ โดยตั้งโต๊ะไหว้เตรียมของไหว้ ซาแซ เช่น เป็ด หมู ไก่ พอประมาณเวลา9.00 น. ก็จะไหว้บรรพบุรุษ ต่อมาก็ ไหว้ผีไม่มีญาติ"ฮอเฮียตี๋" ในเวลาประมาณ11.00-13.00น.แต่การไหว้ผีไม่มีญาติบางบ้านก็ไหว้เป็นปกติ ทุกปีบางบ้านก็ไม่นิยมไหว้

วันถือ ซึ่งตรงกับวันตรุษจีนในวันนี้ทุกคนจะพูดและทำ แต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลไม่พูดว่ากล่าวหรือพูดคำหยาบต่อ กันจะถือเรื่องการไม่กวาดบ้านในวันนี้ ในวันถือนี้จะถือ เป็นวันเที่ยวด้วย
                              
งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ เทศกาลตรุษจีน
เริ่มมีการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพเกิดขึ้นหลังจากโรคห่า(อหิวาตกโรค)และฝีดาษระบาดเมื่อ ประมาณ ปี พ.ศ.2406 - 2462 ชาวปากน้ำโพ ได้รับความเดือดร้อนมีผู้คนล้มตายและเจ็บป่วย เป็นจำนวนมากด้วยเหตุที่ว่าวิทยาการแพทย์สมัยใหม่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายทำให้ชาวบ้านหันไป พึ่งหมอจีน(ซินแส)เพื่อช่วยรักษาโรคแต่ไม่สามารถหยุดโรคระบาดได้ชาวบ้านจึงหันไปหาที่ถึง จากเทพอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายและมีเหตุบังเอิญได้มีชาวบ้านบนบานต่อเจ้าพ่อเทพารักษ์ หรือปุนเถ้ากงเพื่อขอให้ปัดเป่าโรคร้ายไปจากหมู่บ้านและได้ทำการอันเชิญเจ้ามาเข้าทรงเพื่อ ทำพิธีรักษาโรคด้วยการเขียน"ฮู้"กระดาษยันต์และนำไปเผาใส่น้ำดื่มกินปรากฏว่าเป็นสิ่งมหัศ จรรย์โรคร้ายที่ได้ดับชีวิตคนในหมู่บ้านได้หยุดการระบาดลงผู้คนปราศจากโรคภัยจนเป็นที่เลื่อง ลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อเทพารักษ์ดังนั้นชาวปากน้ำโพ จึงได้ร่วมกันอัญเชิญเจ้าพ่อ - เจ้าแม่ ที่อยู่ในศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ มาแห่รอบตลาด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัวตั้งแต่นั้นมา"งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ"ในสมัยเริ่มแรกนั้นมีวัตถ ุประสงค์ในการที่จะนำองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่แห่ไปในเส้นทางต่างๆในเมืองเพื่อให้ประชาชนได้สัก การะและเป็นการปัดเป่าทุกข์ภัยเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่เมืองและชาวเมืองปากน้ำโพโดยมีการ แสดงในขบวนแห่บ้าง เช่น สิงโต ล่อโก้วฯ แต่ด้วยเหตุที่การจัดให้มีงานแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ นี้อยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นบรรยากาศในช่วงของการเฉลิมฉลองดังนั้นจึงมีการจัด ขบวนแสดงต่างๆ ลงไปในขบวนแห่ในแนวของตำนานต่างๆ เช่น การแสดงตำนานพระถังซำจั๋ง เจ้าแม่กวนอิมฯ ซึ่งในเวลาต่อมาจึงได้มีขบวนแห่ที่ประสมประสานทั้งการแห่องค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ และการแสดงต่างๆให้เกิดเป็นความรู้สึกทั้งความเป็นสิริมงคลและการเฉลิมฉลองปีใหม่ซึ่งเป็น ช่วงเวลาที่ชาวจีนจัดให้มีการไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนอยู่แล้ว

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก