Make your own free website on Tripod.com
หน้า 1 2 3

ขบวนแห่ "สิงโตปักกิ่ง"
ประวัติ"สิงโตปักกิ่ง"
สิงโตปักกิ่งของนครสวรรค์ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในปี  พ.ศ.2519ในสมัยมรว.คึกฤทธิ์  ปราโมช ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยคณะกรรมการ จัดงานแห่เจ้าฯปี พ.ศ.2519ได้ชมการแสดงสิงโต ปักกิ่งของคณะกายกรรมกวางเจาที่มาจัดแสดงใน ประเทศไทยจึงคิดนำมาร่วมขบวนแห่เจ้าด้วย จึงได้จัดหาอาจารย์มาฝึกสอนโดยเชิญอาจารย์ที่มี ความชำนาญการแสดงศิลปะการแสดงต่างๆ จากฮ่องกงชื่ออาจารย์ลิ้มอู้จั๊วมาฝึกสอนเป็นเวลา 3 ปี ปัจจุบันคณะสิงโตปักกิ่ง นครสวรรค์  มี แสดง60คน
การแสดง"สิงโตปักกิ่ง"
สิงโตปักกิ่งเป็นศิลปะการเล่นสิงโตของจีนภาคเหนือ เป็นสิงโตพ่อแม่ลูก4ตัวเต้นหยอกล้อลูกแก้ว มีลีลาสวยงามน่ารักท่าที่แสดงออกเป็นไปอย่างสนุก สนานและร่าเริงซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสิงโตปักกิ่ง ผู้ที่ชมการแสดงอย่างใกล้ชิดอาจได้ร่วมกันรับความ รู้สึกจากการแสดงโดยตรงเมื่อสิงโตปักกิ่งมาคลอเคลีย ด้วยผู้ชมจึงได้รับความหลากหลายที่แตกต่างจาก สิงโตอื่นๆที่ส่วนใหญ่จะแสดงออกในแบบแข็งแรงดุดัน ในการแสดงจะมีการแสดงของกายกรรมเช่นกระโดดสูง ตีลังกาลอดบ่วงตีธงผืนใหญ่ควบคู่กับการแสดงสิงโตด้วย

 


ขบวนแห่สิงโต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            หน้าต่อไป   กลับหน้าหลัก