Make your own free website on Tripod.com

"สิงโตทองฮากกา"                                   
การเชิดสิงโตฮากกาให้ถูกต้องสวยงามนั้นเป็นการฝึกซ้อมที่ค่อน ข้างยากเพราะเป็นการเชิดที่เลียนแบบของสิงโตเจ้าป่าผสมกับ "กังฟู"ผู้เชิดจะต้องก้าวเท้าด้วยความหนักแน่นมั่นคงดุจการก้าว ย่างของพญาราชสีห์ซึ่งต้องใช้การฝึกซ้อมอย่างหนักในเมืองจีน คณะสิงโตฮากกาจะเป็นคณะที่เป็น"กังฟู"ทุกคนในคณะจะเป็น มวยหรือใช้อาวุธ18ชนิดของบู้ลิ้มจีนได้สอดคล้องกับการอพยพ มาต่างถิ่นที่จะต้องพร้อมต่อสู้และเผชิญทุกอย่างเพื่อความอยู่รอด ผู้เล่นหัวสิงโตจะสามารถใช้ปากคาบหัวสิงโตกระโดข้ามโต๊ะไหว้ เจ้าสี่เหลี่ยมที่เรียงตามกัน3โต๊ะ5โต๊ะจนกระทั่ง7โต๊ะได้การ แสดงสิงโตฮากกาจะเป็นชุดใหญ่นอกจากเชิดสิงโตลีลาอัน งดงามแล้วยังแสดงสิงโตกระโดดข้ามโต๊ะผลัดกันแสดง"กังฟู" แลเล่นอาวุธต่างๆให้ชมด้วย

"เสือไหหลำ"
เมื่อชาวจีนไหหลำได้อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ที่ชุมชนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์จึงได้นำเอาวัฒนธรรม ประเพณีของการเชิดเสือเข้ามาเผยแพร่ให้ลูกหลานชนรุ่น หลังได้สืบทอดวัฒนธรรมการเชิดเสือจนแพร่หลายและได้ อัญเชิญ"เทพเจ้าบ้วนเถ่ากง"มาประดิษฐานเพื่อสักการะ บูชาซึ่งปัจจุบันองค์จำลองของ"เทพเจ้าบ้วนเถ่ากง"หรือ "เทพเจ้าเทพารักษ์"ได้ประดิษฐานรวมกับ"เจ้าแม่สวรรค์" ณศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทับทิมแควใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ตรง ข้ามตลาดปากน้ำโพี่ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา
กลับหน้าหลัก
หน้า 1 2 3