Make your own free website on Tripod.com
ขบวนแห่"สิงโตกว๋องสิว(กวางตุ้ง)"
ตำนาน"สิงโตกว๋องสิว"
มีตำนานเล่าขานกันว่าในสมัยราชวงศ์ชิงพระเจ้าเคี่ยนหลงกุ๋น หรือจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงขณะเสด็จออกท้อง พระโรงให้ข้าราชบริพารเข้าเฝ้าปรากฎว่าท้องฟ้าเกิดมืดสลัว และปรากฎสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายสิงโตตัวใหญ่ขนปุกปุย ลอยมาทิศตะวันออกในขณะที่เสียงมโหรีประโคมกึกก้อง สัตว์ประหลาดตัวนั้นมาหยุดลงที่หน้าพระที่นั่งแล้วหมอบลงก้ม ศรีษะ3ครั้งแล้วก็ลอยหายไปทางทิศเหนือขุนนางผู้เฒ่าคนหนึ่ง ได้กราบทูลว่าสัตว์ตัวนี้กอปรด้วยลักษณะอันเยี่ยมยอด ยากที่สามัญชนจะพบเห็นได้นอกจากผู้มีบุญญาธิการเท่านั้น และที่สัตว์ตัวนี้ปรากฎขึ้นก็เพื่อถวายพระพรนั่นเองทำให้พระ เจ้าเคี่ยนหลงกุ๋นทรงพอพระทัยยิ่งนักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ความหมายของสีที่หัวสิงโตมี4สี
1.สิงโตสีเขียวหนวดดำ เรียกว่า"ต่ายก๊ง"หมายถึง"เล่าปี่"ใช้เป็นสัญลักษณ์หมายถึง ความมีอำนาจหยิ่งในศักดิ์ศรีมีข้าทาสบริวารมาก
2.สิงโตแดงหนวดดำ เรียกว่า"หยี่ก๊ง"หมายถึง"กวนอู"ใช้เป็นสัญลักษณ์หมายถึง ความซื่อสัตย์กล้าหาญโชคลาภนักต่อสู้
3. สิงโตสีดำ เรียกว่า"ซามก๊ง"หมายถึง"เตียวหุย"เปาบุ้นจิ้นใช้เป็น สัญลักษณ์หมายถึงความหนักแน่นยุติธรรมเอาชนะอุปสรรค
4.สิงโตหัวเหลือง เรียกว่า"เซก๊ง"หมายถึง"กวนเพ้ง"(หลานกวนอู) ใช้เป็นสัญลักษณ์ของผู้มีอำนาจยศศักดิ์
สิงโตที่เชิดกันในเมืองไทยนิยมใช้หัวสิงโตกวางตุ้งชนิดสี แดงอันเป็นสัญลักษณ์ที่อวยพรให้มีโชคลาภความสมบูรณ์ พูนสุขตลอดจนความสงบสุขนั่นเอง
หน้าต่อไป    กลับหน้าหลัก
หน้า 1 2 3