Make your own free website on Tripod.com
ขบวนแห่"มังกรทอง"
ตำนาน"มังกรทอง"
มังกรเป็นสัตว์ในจินตนาการของคนจีนโบราณที่มีมาแต่ดึกดำ บรรพ์เมื่อครั้งก่อนพุทธกาลในยุคก่อนก่อตั้งประเทศจีนขึ้น ดินแดนแถบนี้จะมีการแบ่งเป็นเผ่าต่างๆและดำเนินการปก ครองตนเองโดยมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ต่าง กันแต่ละเผ่าจะมีการใช้สัญลักษณ์ประจำเผ่าที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่นนก ปลา วัว หมีกวาง และอื่นๆ จวบจนกระทั่งต่อมาได้มีนักรบผู้เก่งกาจผู้หนึ่งเป็นหัวหน้าเผ่า ซึ่งมีสัญลักษณ์ประจำเผ่าเป็นรูปหมีชื่อกงซุนซวยหยวนไปรบ ชนะเผาต่างๆและรวบรวมดินแดนบริเวณแห่งนี้ขึ้นเป็นปึกแผ่น จัดการปกครองให้อยู่ภายใต้อาณัติการปกครองของเขาได้สำ เร็จการรบพุ่งกินดินแดนตั้งแต่บริเวณลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง นักประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นการก่อตั้งประเทศจีนขึ้นเป็นครั้งแรก และยกย่องให้กงซุนซวนหยวนเป็นบรมปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ ์จีนขนานนามว่า"อึ้งตี้"แปลว่า"จักรพรรดิเหลือง"ในการปกครอง เผ่าต่างๆทั้งหลายเพื่อให้ทุกเผ่าเกิดความรู้สึกร่วมเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันของอาณาจักรใหม่แห่งนี้อึ้งตี่องค์จักพรรดิจึงดำริให้ มีการคิดสัญลักษณ์ประจำอาณาจักใหม่แห่งนี้ขึ้นเป็นลายมังกร เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศโดยการนำสัญลักษณ์ประจำ เผ่าต่างๆหลายๆเผ่ามารวมกันเป็นการใช้จิตวิทยาให้ทุกเผ่า รู้สึกมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกใหม่ๆว่าบัดนี้เราเป็นอาณา จักรอันหนึ่งอันเดียวกันที่ยิ่งใหญ่ขึ้นสัญลักษณ์ที่นำมาผสมรวม เข้าด้วยกันแล้วสร้างเป็นรูปสัตว์ตัวใหม่ขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ ของการรวมเผ่านั้นได้รับการขนานนามว่า"เล้งหรือมังกร" ซึ่งแต่ละส่วนของสัญลักษณ์เดิมที่นำมารวมกันคือเขากวาง หัววัวตัวงูเกล็ดปลาและเท้าเหยี่ยวหลังจากนั้นได้มีการปรับ ปรุงและพัฒนาลายกันไปเรื่อยๆจนเป็นลายที่สวยงามและลง ตัวอย่างทุกวันนี้
การแสดง"มังกรทอง"
มังกรทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพมีลีลาการเชิดที่เข้มแข็งสง่า งามมีความสมดุลในสัดส่วนและความงดงามโดยเฉพาะใน เวลากลางคืนมีไฟประดับแพรวพราวไปทั้งตัวด้วยลำตัวที่ยาว 52เมตรและผู้เล่น180คนรูปแบบการแสดงนอกจากจะมีการ เชิดมังกรในท่าต่างๆแล้วยังมีการแสดงมังกรขึ้นเสามังกร พ่นไฟมังกรพ่นน้ำและการแสดงมังกรเล่นน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพิเศษอีกด้วยทำให้ผู้ชมสามารถสัมผัสถึงพลังแห่งอำนาจ แห่งพญามังกรได้อย่างประทับใจไม่รู้ลืมลีลาการเชิดมังกรทองนี้ เป็นลีลาเฉพาะตัวที่แตกต่างจากที่มีการเชิดมังกรในประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่นและถือได้ว่าเป็นเจ้าตำรับการเชิดมังกรในประ เทศไทยที่เป็นขีดสุดของความเร้าใจเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเอเชีย จนมีการลอกแบบทั้งลักษณะมังกรและรูปแบบการแสดง โดยไปตั้งเป็นคณะแสดงมังกรขึ้นหลายคณะทั้งที่มีอยู่ในประ เทศและต่างประเทศ.